Farmacia Maria Carmen Mendez Camino, Santiago de Compostela
Calle Costa Do Vedor, 47, Santiago de Compostela, A Coruña.